Minimizing makespan and preemption costs on a system of uniform machines

H. Shachnai, T. Tamir, G.J. Woeginger

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Minimizing makespan and preemption costs on a system of uniform machines'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen