Minimizing makespan and preemption costs on a system of uniform machines

H. Shachnai, T. Tamir, G.J. Woeginger

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    7 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Minimizing makespan and preemption costs on a system of uniform machines'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen