Minimizing flow time in the wireless gathering problem

V. Bonifaci, P. Korteweg, A. Marchetti Spaccamela, L. Stougie

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

1 Citaat (Scopus)
61 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's12
StatusGepubliceerd - 2008

Publicatie series

NaamSPOR-Report : reports in statistics, probability and operations research
Volume200801
ISSN van geprinte versie1567-5211

Citeer dit