Minimization of finite beam effects in the determination of reflection and transmission coefficients of an elastic layer

J. Jocker, D.M.J. Smeulders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Minimization of finite beam effects in the determination of reflection and transmission coefficients of an elastic layer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Physics