Minimal data transfer by iteration reordering for loop nest accelerators

M.C.J. Peemen, B. Mesman, H. Corporaal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2013

Bibliografische nota

Proceedings of ICT.OPEN 2013, 27-28 November 2013, Eindhoven, The Netherlands

Citeer dit