Miniaturized characterization of polymers: from synthesis to rheological and mechanical properties in 30 mg

Susana Petisco Ferrero, Ruth Cardinaels, Lambert van Breemen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
60 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Miniaturized characterization of polymers: from synthesis to rheological and mechanical properties in 30 mg'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen