Miniature 10-150 mW Linde-Hampson cooler with glass-tube heat exchanger operating with nitrogen

H.J. Holland, J.F. Burger, N. Boersma, H.J.M. Brake, ter, H. Rogalla

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  21 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Miniature 10-150 mW Linde-Hampson cooler with glass-tube heat exchanger operating with nitrogen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Fysica en Astronomie

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen