Mineral formation in the Larval Zebrafish tail bone occurs via an acidic disordered calcium phosphate phase

A. Akiva, M. Kerschnitzki, I. Pinkas, W. Wagermaier, K. Yaniv, P. Fratzl, L. Addadi, S. Weiner

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

46 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mineral formation in the Larval Zebrafish tail bone occurs via an acidic disordered calcium phosphate phase'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen