Millimetre-wave biconical horn antennas for near uniform coverage in indoor picocells

P.F.M. Smulders, A.G. Wagemans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)

Samenvatting

A method is presented for dimensioning biconical horn antennas which give a near uniform coverage within a picocell. This method is applied to the synthesis of a pair of millimetre-wave biconical horn antennas for operation in indoor picocells. Results of cell coverage measurements at 42 GHz are given.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)679-681
Aantal pagina's3
TijdschriftElectronics Letters
Volume28
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt 1992

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Millimetre-wave biconical horn antennas for near uniform coverage in indoor picocells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit