Millimeter wave hybrid photonic wireless links - also for broadcast?

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
159 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Millimeter wave hybrid photonic wireless links - also for broadcast?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Sociale wetenschappen