Milieuinformatiesystemen voor produktiebedrijven

A.J.D. Lambert, R.V. Schuwer, M.A.M. Splinter, M.H. Jansen-Vullers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)47-54
TijdschriftBedrijfskunde : Tijdschrift voor Modern Management
Volume69
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit