Milieubelasting van verpakkingen: effecten van de 'natuurlijkheidsbias' op consumentenoordelen

L.M. Scholten, C.J.H. Midden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit artikel worden oordelen over de milieubelasting van verpakkingsmaterialen op basis van levenscyclusanalyse vergeleken met de subjectieve oordelen van consumenten. Consumentenoordelen blijken in sterke mate gebaseerd te zijn op stereotype impressies van materialen. Waargenomen natuurlijkheid blijkt de belangrijkstefactor die het oordeel over milieukwaliteit beinvloedt. Verder wordt dit oordeel beInvloed door waargenomen noodzakelijkheid en door affectievefactoren. Kennis over energieverbruik bij de productie en kennis van materialen blijken slechts van marginaal belang en modereren niet de effecten van natuurlijkheid, noodzakelijkheid en de affectieve factoren.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)167-174
Aantal pagina's8
TijdschriftMilieu: Tijdschrift voor Milieukunde
Volume12
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit