Milieu-informatiesystemen op basis van materiaal- en energiestromen voor bedrijven in produktketens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)123-129
Aantal pagina's7
TijdschriftMilieu: Tijdschrift voor Milieukunde
Volume11
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit