Milieu-aspecten van platdakconstructies

N.A. Hendriks

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Als vervolg op het HLD-project ('Het Leven van alle Daken') zijn diverse andere milieustudies en onderzoeksprogramma's naar dakconstructies en materialen uitgevoerd. Zo zijn onder andere bitumen en kunststof dakbedekkingen met elkaar vergeleken en is er gezocht naar de werkelijk optimale economische en ecologische isolatiedikte. Recycling en transport blijken aanzienlijke invloed te hebben op de milieubelasting.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)32-34
Aantal pagina's3
TijdschriftBouwwereld
Volume94
Nummer van het tijdschrift21
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit