Microwave setup design for continuous fine-chemicals synthesis

N.G. Patil, F. Benaskar, E. Rebrov, J. Meuldijk, L.A. Hulshof, V. Hessel, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Microwave setup design for continuous fine-chemicals synthesis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen