Microwave-range shielding effectiveness measurements using a dual vibrating intrinsic reverberation chamber

F.B.J. Leferink, R. Serra, H. Schipper

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

3 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Microwave-range shielding effectiveness measurements using a dual vibrating intrinsic reverberation chamber'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie