Microwave propagation study and measurements in Surabaya region

J.G. Niesten, R. Soewignjo

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

91 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
Aantal pagina's2
StatusGepubliceerd - 1976

Bibliografische nota

Part 1: Theory, measurement and analysis; Part 2: Appendices

Citeer dit