Microwave modeling and analysis of an InP based phase shifter from a generic foundry process

W. Yao, G. Gilardi, M.K. Smit, M.J. Wale

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

10 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Microwave modeling and analysis of an InP based phase shifter from a generic foundry process'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie