Microwave-assisted synthesis and screening of the first block copoly(2-oxazoline) library

R. Hoogenboom, F.D. Wiesbrock, M.A.M. Leenen, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Microwave-assisted synthesis and screening of the first block copoly(2-oxazoline) library'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie