Microwave-assisted polymerizations : from discovery to upscaling

R. Hoogenboom, R.M. Paulus, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Abstract only
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)832-833
TijdschriftPMSE Preprints
Volume96
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Microwave-assisted polymerizations : from discovery to upscaling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit