Microwave-assisted Cu-catalysed Ullmann synthesis in a continuous-flow milli-plant

F. Benaskar, N.G. Patil, V. Engels, E. Rebrov, J. Meuldijk, L.A. Hulshof, V. Hessel, A.E.H. Wheatley, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Microwave-assisted Cu-catalysed Ullmann synthesis in a continuous-flow milli-plant'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Aarde en milieuwetenschappen