Microwave-assisted controlled radical polymerizations

R. Hoogenboom, F.D. Wiesbrock, M.A.M. Leenen, Huiqi Zhang, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)293-294
TijdschriftPolymer Preprints
Volume46
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2005

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Microwave-assisted controlled radical polymerizations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit