Microstructured technology for process intensification

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

Text in Russian
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)595-604
TijdschriftKhimitcheskaia tekhnologiia
Volume10
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit