Microstructure of cement-bases composites containing rock wool particles

L. Pel, G.H.A. Heijden, van der, K. Kopinga

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Microstructure of cement-bases composites containing rock wool particles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Engineering