Microstructure based overview and modeling of Al-Cu alloyed MEMS

B.A. Göttgens, J.P.M. Hoefnagels, L.I.J.C. Bergers

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Open Space project
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTU/e
Aantal pagina's47
StatusGepubliceerd - 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Microstructure based overview and modeling of Al-Cu alloyed MEMS'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit