Microstructure and phase behavior of a quinquethiophene-based self-assembled monolayer as a function of temperature

H.-G. Flesch, S.G.J. Mathijssen, F. Gholamrezaie, A. Moser, A. Neuhold, J. Novak, S.A. Ponomarenko, Q. Shen, C. Teichert, G. Hlawacek, P. Puschnig, C. Ambrosch-Draxl, R. Resel, D.M. Leeuw, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Microstructure and phase behavior of a quinquethiophene-based self-assembled monolayer as a function of temperature'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen