Microstructure and oxidation behaviour of Euro IV diesel engine soot: A comparative study with synthetic model soot substances

D. S. Su, R. E. Jentoft, J. O. Müller, D. Rothe, E. Jacob, C. D. Simpson, Ž Tomović, K. Müllen, A. Messerer, U. Pöschl, R. Niessner, R. Schlögl

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

121 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Microstructure and oxidation behaviour of Euro IV diesel engine soot: A comparative study with synthetic model soot substances'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen