Microstructure and defect chemistry of yttrium aluminium garnet ceramics

L.H. Schuh

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  624 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Metselaar, Ruud, Promotor
  • de With, G. (Bert), Promotor
  Datum van toekenning25 aug. 1989
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit