Microstructural damage analysis of SnAgCu solder joints and an assessment on indentation procedures

M.E. Erinc, P.J.G. Schreurs, G.Q. Zhang, M.G.D. Geers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Microstructural damage analysis of SnAgCu solder joints and an assessment on indentation procedures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen