Microstructural characterization of aromatic copolyesters made by step reactions, by gradient polymer elution chromatography

H.J.A. Philipsen, F.P.C. Wubbe, B. Klumperman, A.L. German

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Microstructural characterization of aromatic copolyesters made by step reactions, by gradient polymer elution chromatography'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Material Science