Microstrip phased-array antennas : a finite-array approach

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1664 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Tijhuis, Anton, Promotor
  • Brussaard, Gerrit, Promotor
  • Jeuken, M.E.J., Co-Promotor
Datum van toekenning5 okt 1994
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0010-0
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit