Microsimulation model of activity-travel patterns and traffic flows : specification, validation tests, and Monte Carlo error

K.J. Veldhuisen, H.J.P. Timmermans, L.L. Kapoen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Microsimulation model of activity-travel patterns and traffic flows : specification, validation tests, and Monte Carlo error'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Engineering

Economics, Econometrics and Finance

Earth and Planetary Sciences