Microservices migration patterns.

Armin Balalaie, Abbas Heydarnoori, Pooyan Jamshidi, Damian A. Tamburri, Theo Lynn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

50 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Microservices migration patterns.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen