Microscopically derived free energy of dislocations

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

19 Citaten (Scopus)
123 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Microscopically derived free energy of dislocations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie