Microphone

G. Langereis (Uitvinder), T. Lippen, van (Uitvinder), F. Roozeboom (Uitvinder), H. Suy (Uitvinder), K. Reimann (Uitvinder), J.T.M. van Beek (Uitvinder), C. Avoort, van der (Uitvinder), J. Wingerden, van (Uitvinder), K. Phan, le (Uitvinder), M. Goossens (Uitvinder), P.G. Steeneken (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

30 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Microphone'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen