Micro/milliflow processing with selective catalyst microwave heating in the Cu-catalyzed Ullmann etherification reaction : a μ2-process

F. Benaskar, N.G. Patil, E. Rebrov, A. Ben-Abdelmoumen, J. Meuldijk, L.A. Hulshof, V. Hessel, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Micro/milliflow processing with selective catalyst microwave heating in the Cu-catalyzed Ullmann etherification reaction : a μ2-process'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen