Micromechanics. Selected papers from the 5th International Conference on Multiscale Materials Modeling (Freiburg, Germany, 4-8 October 2010)

E. Van Der Giessen, M.G.D. Geers, J. Li

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer070201
TijdschriftModelling and Simulation in Materials Science and Engineering
Volume19
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2011

Citeer dit