Micromechanical deformation processes in dependence on morphology in toughened and particle filled semicrystalline polymers.

G.M. Kim

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelInternational Conference, Additives'99
StatusGepubliceerd - 1999

Publicatie series

Naam
Volume8

Citeer dit