Microkinetic modeling of Fischer-Tropsch synthesis on cobalt

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

107 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Hensen, Emiel J.M., Promotor
  • Filot, Ivo A.W., Co-Promotor
Datum van toekenning15 jan 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4956-6
StatusGepubliceerd - 15 jan 2020

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit