Microfluidics, merging technology and biology

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale redeAcademic

309 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's28
StatusGepubliceerd - 2014

Bibliografische nota

Intreerede, uitgesproken op 20 juni 2014 aan de Technische Universiteit Eindhoven

Citeer dit