Microfluidic models of metastasis: In vitro approaches to study the tumor microenvironment

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

147 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • den Toonder, Jaap M.J. , Promotor
  • Sahlgren, Cecilia M., Promotor
Datum van toekenning29 sep 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5104-0
StatusGepubliceerd - 29 sep 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit