Microencapsulation of Epoxidized Linseed Oil Liquid Cross-Linker in Poly(N-vinyl-pyrrolidone): Optimization by a Design-of-Experiments Approach

D. Senatore, J. Laven, R.A.T.M. Benthem, van, D. La Camera, G. With, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Microencapsulation of Epoxidized Linseed Oil Liquid Cross-Linker in Poly(N-vinyl-pyrrolidone): Optimization by a Design-of-Experiments Approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen