Microcalcifications in early intimal lesions of atherosclerotic human coronary arteries

R.B. Roijers, N. Debernardi, J.P.M. Cleutjens, L.J. Schurgers, P.H.A. Mutsaers, G.J. van der Vusse

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

78 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2879-2887
TijdschriftAmerican Journal of Pathology
Volume178
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2011

Citeer dit