Micro-structured membranes for electricity generation by reverse electrodialysis

E. Güler, R. Elizen, M. Saakes, K. Nijmeijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

64 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Micro-structured membranes for electricity generation by reverse electrodialysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen