Micro-optical devices for fiber communication

A.J.A. Nicia

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  910 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
  Begeleider(s)/adviseur
  • van der Plaats, J., Promotor
  • Acket, G.A., Promotor
  Datum van toekenning10 jul. 1983
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1983

  Citeer dit