Micro-mechanical modelling of anisotropic behaviour of oriented Polyethylene

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

52 Downloads (Pure)

Samenvatting

MaTe poster
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2017

    Vingerafdruk

Citeer dit