Micro-damage diagnostics using Nonlinear Elastic Wave Spectroscopy (NEWS)

K.E.A. Abeele, van den, A. Sutin, J. Carmeliet, P.A. Johnson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

244 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Micro-damage diagnostics using Nonlinear Elastic Wave Spectroscopy (NEWS)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen