Micro- and nanoscale fluid flow on chemical channels

F. Dörfler, M. Rauscher, J. Koplik, J.D.R. Harting, S. Dietrich

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  10 Citaten (Scopus)
  99 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Micro- and nanoscale fluid flow on chemical channels'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Fysica en Astronomie

  Chemische stoffen