MICPRO special issue on European projects in embedded system design 2014 Preface

Francesco Leporati, Lech Jozwiak

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademic

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1157-1157
TijdschriftMicroprocessors and Microsystems
Volume39
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2015

Citeer dit