MiCoPP : migration of components for product populations

I. Vojsovic, Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Stan Ackermans Instituut. Software Technology (ST)

Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
Begeleider(s)/adviseur
  • Weffers, H.T.G. (Harold), Begeleider
  • Derwig, R.J.C., Externe begeleider
  • van Ommering, R.C., Externe begeleider
  • Watson, Bruce William, Externe begeleider
Datum van toekenning1 jan 2002
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-444-0264-1
StatusGepubliceerd - 2002

Bibliografische nota

Eindverslag.

Citeer dit